Film extensible

FILM ESTIRABLE MANUAL Y AUTOMÁTICO

embalogistic_embalaje_meterialesconsumibles_filmestirable_manualyautomaticoembalogistic_embalaje_meterialesconsumibles_filmestirable_manualyautomatico-1Utilitzat per protegir i compactar, de forma manual, els productes prèviament paletitzats , de conjunts de caixes o paquets.

Films Multicapa fabricats per coextrusió en procés d’cast amb una àmplia varietat de gruixos i mides.

Algunes de les seves característiques més importants són:

– Àmplia gamma de gruixos (des de 23 a 35 micres)
– Amples estàndard 500 mm.
– Preestiro entre 150% i 300%, segons referències i necessitats del client
– Major resistència al trencament i impacte.
– Alta transparència i brillantor.
– Anti-estàtic.
– Anti-bloqueig.
– Possibilitat de resistència anti-UV.

FILM ESTIRABLE SENSE MANDRIL MANUAL I AUTOMÀTIC

Amb aquest tipus de film estirable, el client només té el cost exclusiu del film plàstic que consumeix, i no del mandril de cartró que ha de rebutjar posteriorment.

-Té idèntiques prestacions que el film amb mandril, pel que fa a rotura, elasticitat, etc.
-Les Bobines són utilitzables fins pràcticament l’últim metre de film, pel disseny especial dels seus dispensadors.
-Són bobines més lleugeres, amb la mateixa quantitat de film. L’operari en el cas del film manual treballa amb més facilitat i rapidesa.
-Ocupa menys espai d’emmagatzematge.
Nula incidència en el reciclatge, per no portar mandril de cartró.

DISPENSADOR INTERIOR DE PLÀSTIC
embalogistic_embalaje_meterialesconsumibles_filmestirable_sinmandril_manualyautomaticoembalogistic_embalaje_meterialesconsumibles_filmestirable_sinmandril_manualyautomatico-1

 

 

 

 

 

FILM PRESTIRAT

embalogistic_embalaje_meterialesconsumibles_filmprestirado-El Pre-estiratge és un sistema que permet realitzar una tensió del film prèvia a ser utilitzat per embolicar la càrrega.
-Partint d’un film extensible d’altes prestacions, es fa passar a través de dos tambors (rodets) que giren a diferent velocitat, provocant així el pre-estiratge d’aquest.
-Posteriorment es rebobina de forma oscil·lant per obtenir un millor desbobinat, i es reforça lateralment.
-Al tensar aquest film, la Resistència mecànica del mateix s’incrementa, cosa que el fa significativament més fort que un film tradicional un cop assolit el punt de màxim d’elongació.
-Per l’efecte memòria, el film tendeix a tornar a la posició inicial. No obstant això, com més alt és el pre-estirament, menor és l’efecte memòria (menor espessor = menor efecte memòria). Per aquest motiu, exercint menor tensió amb un film pre-estirat que amb un film tradicional obtenim una major força de contenció de la càrrega paletitzada, precisament per tenir un menor efecte memòria.
-Això es de gran rellevància, ja que amb menor esforç s’aconsegueix un millor acabat.
-El cost de l´operació es redueix enormement, sent senzill de demostrar l’estalvi econòmic per a qualsevol client i qualsevol aplicació.
-Un Film Manual de 23 micres estàndard, davant d’un film manual de 8 micres, suposa un estalvi en cost unitari  superior al 40%.

DISPONIBLE AMB ACABAT MANUAL I AUTOMÀTIC
MANUAL: 410 mm. ample film.
AUTOMÀTIC: 430 mm. ample film.
Gruixos disponibles: 8-10micres.

Comments are closed.